El Sincrotró ALBA és una infraestructura científica de tercera generació situada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i és la més important de la zona del Mediterrani.

Es tracta d'un complex d'acceleradors d'electrons per produir llum de sincrotró, la qual permet visualitzar l'estructura atòmica i molecular dels materials i estudiar les seves propietats.

L'energia del feix d'electrons que es genera a l'ALBA és de 3 GeV i s'aconsegueix mitjançant la combinació d'un accelerador lineal (LINAC) i un propulsor de baixa emitància i màxima potència col·locat al mateix túnel que l'anell d'emmagatzematge. El Sincrotró ALBA té un perímetre de 270 metres i 17 trams rectes disponibles per a la instal·lació de dispositius d'inserció.

Actualment, l'ALBA disposa de vuit línies de llum operatives, que comprenen tant els raigs X tous com els raigs X durs, i que es destinen principalment a les biociències, la matèria condensada (nanociència i propietats magnètiques i electròniques) i la ciència dels materials. Es troben en construcció dues línies de llum més (fotoemissió de baixa energia i alta resolució angular per a materials complexos i microfocus per a cristal·lografia de proteïnes).

Aquesta gran infraestructura científica genera unes 6.000 hores de llum anualment i està disponible per oferir servei a més de 1.000 investigadors de la comunitat acadèmica i del sector industrial cada any. Des de 2012 allotja usuaris oficials procedents d'institucions de l'Estat espanyol (75%) i també d'altres països (25%).

L'ALBA està gestionat pel Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS) i cofinançat a parts iguals per l'Administració espanyola i catalana.  Pertany a la xarxa de Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), grans instal·lacions, recursos, equipaments i serveis, únics en el seu gènere, que estan dedicats a la recerca i desenvolupament tecnològic d'avantguarda i de màxima qualitat, així com a fomentar la transmissió, intercanvi i preservació del coneixement, la transferència de tecnologia i la innovació. 

L'ALBA és una infraestructura compromesa amb l'excel·lència científica i la millora del benestar i el progrés de la societat.

IM-Logo_ICTS